1.       Informacje wstępne

Firma SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k. prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepów internetowych na domenach: https://x-tools.pl/

Firma SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.  dba o prawo użytkowników wyżej wymienionych serwisów do prywatności, przywiązując szczególną wagę do ochrony ich danych osobowych. Jest to możliwe dzięki odpowiednim rozwiązaniom systemowym zapobiegającym wszelkiej ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników serwisu. Przeglądając oferty sklepów prowadzonych przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.  , szukając informacji bądź zamawiając towar na powyższych domenach, jednocześnie akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.   jako właściciel wyżej wymienionych domen, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Wprowadzenie zmian nie wpływa jednak na zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.   w zakresie niezwiązanym z realizacją naszych usług.

2.       Dane osobowe

Rejestracja w sklepach prowadzonych przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.   nie jest konieczna do dokonania zakupów, ale umożliwia użytkownikowi użycie dodatkowych opcji oraz korzystanie z rabatów. Dane osobowe, które należy podać w formularzu rejestracyjnym, to między innymi: imię i nazwisko, login i hasło, niezbędne do składania zamówień w sklepach prowadzonych przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.   Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”, w formularzu rejestracyjnym można wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.  , jednak przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane również bez wyrażenia na to zgody, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji dokonanych w sklepach internetowych prowadzonych przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.   zakupów. Przez przetwarzanie danych osobowych, rozumiemy między innymi wystawienie listu przewozowego, wystawienie faktury za towar, kontakt w celu informacji o przesyłce. Dane osobowe użytkowników mogą być zbierane również w celu świadczenia dodatkowych usług  bądź organizacji konkursów przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.   Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. Użytkownik składający zamówienie w sklepach internetowych prowadzonych przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.  , który wcześniej nie dokonał rejestracji, musi wypełnić formularz z danymi dotyczącymi wysyłki towaru. Odstąpienie od podania danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienie przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.   Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.   jest całkowicie dobrowolne. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych. Jest to możliwe poprzez kontakt z operatorem sklepu lub bezpośrednio na stronach sklepów internetowych prowadzonych przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.    przez formularz edycji danych użytkownika (w przypadku użytkowników posiadających swoje konto – tzn. login i hasło). Użytkownikom przysługuje również prawo do wycofania wyrażonych wcześniej zgód, a także do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do organu nadzoru.

3.       Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w trakcie wystawiania opinii dla produktu są dostępne dla wszystkich osób odwiedzających strony zawierające te dane. Osoba oceniająca dany produkt w sklepie ma możliwość podania swoich danych osobowych lub może podpisać się wybranym przez siebie „nickiem”.

4.       Usunięcie konta użytkownika

Każdy użytkownik, który założył konto w sklepach internetowych prowadzonych przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k. , może skorzystać z możliwości usunięcia konta w dowolnie wybranym czasie. Zostanie ono skasowane niezwłocznie bądź po zrealizowaniu przypisanych mu zamówień. Usunięte zostaną wszystkie dane wraz z adresem e-mail znajdującym się w bazie danych, z wyłączeniem danych niezbędnych do wykonywania realizacji umowy oraz pochodzących z niej roszczeń. Dane te nie będą jednak przechowywane dłużej niż jest to uzasadnione interesem SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.   Nie ma możliwości odtworzenia usuniętego konta. Dla ponownej rejestracji konieczne będzie założenie konta oraz podanie wszystkich niezbędnych danych.

5.       Komentarze Klientów

Wszystkie komentarze zamieszczane przez Klientów pod produktami lub/i będące oceną sklepu stają się własnością firmy SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.  , co oznacza, że mogą zostać wykorzystane w oryginalnej bądź skróconej formie do promocji sklepu lub znajdujących się w nim produktów. Komentarze, o których mowa powyżej, nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Klient wyraził na to zgodę. SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.   zobowiązuje się również do używania komentarzy w pierwotnym kontekście oraz do promocji produktu, który był intencją autora. Opinie zawarte w komentarzach pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.  

6.       Bezpieczeństwo danych

Sklepy internetowe prowadzone przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.   są zbudowane w oparciu o najnowocześniejsze oprogramowanie oraz sprzęt wzorem najlepszych światowych rozwiązań. Zabezpiecza to przed przeniknięciem zawartych na naszych stronach danych do osób trzecich.

7.       Jakie dane o Tobie zbieramy?

W celu skorzystania z niektórych funkcji naszego systemu niezbędna jest rejestracja. W jej trakcie zapytamy Cię o Twój adres e-mail przeznaczony do korzystania z naszej witryny, hasło, pseudonim oraz dane osobowe. Przed dokonaniem transakcji zakupu towaru w sklepach internetowych prowadzonych przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.  , zostaniesz zapytany o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące wyboru formy płatności np. typ i numer karty kredytowej, datę jej ważności czy numer CVV (w przypadku wyboru płatności kartą płatniczą).

8.       Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty Klienta na stronach sklepów internetowych prowadzonych przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.  , automatycznie zapisywany jest numer IP komputera, z którego korzysta.

9.       W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Dane zebrane o Kliencie w żadnym wypadku nie są sprzedawane podmiotom trzecim. Dane uzyskane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane jedynie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania należnej kwoty oraz wysyłki towaru. W celu obciążenia karty kredytowej, dane Klienta mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze, a firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki. Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie naszego Newsletter’a, dane zostaną wykorzystane do wysłania go danej osobie. Automatyczne zbieranie danych (IP komputera) może posłużyć do analizy zachowań użytkowników sklepów internetowych prowadzonych przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.  , zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron www. Powyższe dane zbierane są automatycznie o każdym z użytkowników strony. W przypadku kontroli organu nadzoru, dane Klienta mogą zostać udostępnione jego pracownikom zgodnie z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym RODO. W sytuacji naruszenia Regulaminu sklepu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości.

10.   W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeśli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail lub SMS dotyczące stanu realizacji zamówienia. Możliwy jest również kontakt telefoniczny.

11.   Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Podczas korzystania z naszej strony www możemy wykorzystywać tzw. ciasteczka służące identyfikacji.

12.   Zmiany naszej polityki prywatności

SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.   zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

13.   Zasady bezpieczeństwa

W sytuacji wspólnego korzystania z jednego komputera wraz z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.  , należy pamiętać o wylogowaniu się, by nikt nie mógł korzystać lub modyfikować zasobów Klienta lub informacji jego dotyczących. Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia znane są tylko jemu oraz SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.    Gwarantujemy nieujawnianie ich nikomu, poza przypadkami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz innych informacjach o przetwarzaniu danych osobowych, przekazywanych indywidualnie przy okazji rejestracji lub zawarciu umowy. Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu swoich danych osobom trzecim.

 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.