Wszystkie produkty w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski w przypadku dołączenia do danego towaru karty gwarancyjnej określającej warunki gwarancji. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. 

Udzielenie gwarancji przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k.  roszczeń z tytułu rękojmi lub z tytułu niezgodności towaru z umową.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ 
Niezgodność towaru z umową to tryb odpowiedzialności sprzedawcy regulowany przez Ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, przysługujący Klientom będącym osobą fizyczną, dokonującym zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji w SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

RĘKOJMIA ZA WADY 
Rękojmia za wady to tryb odpowiedzialności sprzedawcy uregulowany w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Z tego trybu mogą skorzystać Klienci, którzy dokonali zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. 

WAŻNE! Odbierając przesyłkę z zamówieniem, prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania sugerujemy rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie, czy towar jest nieuszkodzony oraz kompletny. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niekompletności przesyłki sugerujemy sporządzenie, w obecności kuriera protokołu szkody, co może ułatwić ustalenie przyczyny uszkodzenia towaru lub niekompletności dostawy.

Mogą Państwo skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacji.

W przypadku, gdy nie zechcą Państwo skorzystać z formularza reklamacji/zwrotu mogą Państwo złożyć reklamację w inny sposób, w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia w formie pisemnej wraz z reklamowanym towarem na adres:

SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k. 
ul.
Łęczycka 8,
53-632 Wrocław
zamowienia@x-tools.pl

Przed wysyłką prosimy o właściwe spakowanie towaru odpowiednie do rodzaju i gabarytów towaru.