Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi uprawnienie, umożliwiający sprawdzenie dostarczanego towaru oraz jego ewentualny zwrot bez podawania przyczyny w przewidzianym terminie.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., kupujący ma prawo do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, w przypadku jeżeli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia - 12 miesięcy.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem towarów do czasu otrzymania towaru. Sklep zwraca kupującemu równowartość ceny zakupionego towaru.

WAŻNE! Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko kupującemu będącemu konsumentem, czyli osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą/zawodową. Kupującym, którzy są przedsiębiorcami, nabywającymi towar w ramach prowadzonej działalności nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Odstąpienia od umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z naszego przykładowego formularza zwrotu.

Prosimy o podanie numeru konta do zwrotu środków, jeżeli taka informacja nie zostanie umieszczona, zwrot odbędzie się w takim sam sposób w jaki kupujący uiścił płatność.

Wypełniony formularz lub inną formę odstąpienia od umowy, prosimy o przesłanie na adres zamowienia@x-tools.pl.

Adres do zwrotu towaru:

SUMAX Elektronarzędzia sp. z o.o. sp. k.
ul. Łęczycka 19
53-632 Wrocław

WAŻNE! Odsyłając towar, są Państwo zobligowani do odpowiedniego przygotowania oraz zabezpieczenia przesyłki, do przesyłki prosimy załączyć formularz zwrotu. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu rzeczy tj. koszt opakowania, wysyłki.

Konsument ponosi zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zgodnie z motywem 47 wytycznej Komisji Europejskiej do dyrektywy 2011/83/UE: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie”